Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.janeiredale.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Küçüksu Cad.İnkilap Mahallesi KYK İş Merkezi No.109/C K.1 D.3 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim NBE Pharma İlaç Koz.Sağ.Hiz.ve Dış Tic A.Ş (Bundan böyle “NBE” olarak anılacaktır).
b) www.janeiredale.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu NBE’ in sahip olduğu internet sitesi www.janeiredale.com.tr ‘den ve/veya bu site üzerinden sunulan bazı promosyon, çekiliş ve sair aktivitelerden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
Sitemizin ziyaret edilmesi ve/veya sitemizden alışveriş yapılması, sitemize üyelik ve bu kapsamda kişisel verilerin paylaşılmasına/işlenmesine açık rıza verilmesi şartına bağlanmamış olup, üye olmayanlar ve kişisel verilerinin paylaşılmasına muvafakat etmeyenler de siteden alışveriş yapabilir. Bu kapsamda gerekli önlemler şirketimizce alınmış bulunmaktadır

İşbu üyelik sözleşmesinin akdedilmesi halinde, Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler şirketimizin hizmetlerinin verilmesi, bazı promosyon ve reklamlardan üyenin haberdar edilmesi ve faydalanması amaçları ile şirketimizin işleyişi çerçevesinde toplanabilir, saklanabilir ve şirket içi veya dışı kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Kişisel verilerin şirketimizce işlenmesine ve haklarınıza dair detay bilgiye “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni”ne dair sitemiz linkinden ulaşabilirsiniz.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile www.janeiredale.com.tr 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

3.1. Üye, www. janeiredale.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, NBE’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www. janeiredale.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından NBE ’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, NBE ’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www. janeiredale.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www. janeiredale.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www. janeiredale.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin NBE’ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. NBE’ in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, NBE’ yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, NBE’ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. NBE’ in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, NBE’ in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. İşbu www. janeiredale.com.tr ‘ nin sahibi NBE’dir, www.janeiredale.com.tr ‘ de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www. janeiredale.com.tr’ nin sunumu NBE’in ya da NBE’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu www.janeiredale.com.tr ‘deki bilgilerin ya da www.janeiredale.com.tr sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs.ile www.janeiredale.com.tr içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan www. janeiredale.com.tr yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla NBE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, NBE’in hizmetlerini, bilgilerini telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının NBE’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması ve sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve NBE’in yazılı izni ile mümkündür.

3.11. NBE tarafından www. janeiredale.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Bu tür bilgilerin elde edilmesi ve muhafazası hususunda KVKK gereği gerekli bilişim önlemleri alınmaktadır.

3.12. NBE üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya NBE’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) NBE ve www. janeiredale.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www. janeiredale.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www. janeiredale.com.tr web sitesi’ ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. NBE, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www. janeiredale.com.tr web sitesi’ nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. NBE , işbu www. janeiredale.com.tr ve www. janeiredale.com.tr uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve www.janeiredale.com.tr ‘yi kullanma koşulları ile www. janeiredale.com.tr ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www. janeiredale.com.tr ‘ yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www. janeiredale.com.tr ‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www. janeiredale.com.tr’ye üye olunması; kullanımı ya da www. janeiredale.com.tr ‘ ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. NBE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.17. NBE, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş olduğunu, 6698 Sayılı KVKK kapsamında buna muvafakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir. Üye olmadan ve KVKK kapsamında veri saklanma ve kullanma muvafakati olmaksızın da sitemizden faydalanma imkanı olup, bunun için …………… adresini ziyaret ediniz.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya NBE tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. NBE üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, işbu üyelik sözleşmesini akdetmesi ile üye, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okumuş ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul etmiş bulunmaktadırç İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.